PRZEMYSKIE SEKCJE ŻEGLARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

STOWARZYSZENIA RÓŻA WIATRÓW

SEKCJE ŻEGLARSKIE SĄ PODZIELONE NA:

  • Sekcja Żeglarska dla Dzieci Optimist – wiek 7 – 12 lat
  • Sekcja Żeglarska ŻEGLARZ JACHTOWY – wiek 13 – 15 lat

Żeglarstwo jest bardzo rozwijającym i przyjemnym sposobem na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Ten piękny sport, poprzez obcowanie z przyrodą, w naturalny sposób uczy współdziałania w grupie i budowania wiary we własne siły.

Celem zajęć całorocznych jest nauka dzieci samodzielnego żeglowania, zdobywanie uprawnień żeglarskich, a także podnoszenie sprawności fizycznej młodego człowieka z nauką samodzielności, koncentracji, koleżeństwa, współpracy w grupie, współzawodnictwa i zasad Fair Play.

Poprzez zabawę uczymy się żeglarstwa, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie. Wszyscy uczestnicy zajęć maja postawiony za cel nie tylko naukę żeglowania, ale także naukę pływania, narciarstwa , łyżwiarstwa z poprawą kondycji fizycznej.

Wszystkie organizowane zajęcia mają na celu nauczyć młodego człowieka samodzielności, pracy w grupie, pomocy słabszym jeśli jest taka potrzebna, a jednocześnie bardziej się integrować i podnosić swoją wartość w społeczeństwie. Niestety dziś duża część dzieci i młodzieży potrafi widzieć tylko „czubek własnego nosa” i  zamiast pomagać, to woli przeszkadzać i drwić ze słabszych kolegów i koleżanek, nie zdając sobie sprawy, że kiedyś to Oni mogą potrzebować pomocy. 

Sekcja żeglarska to nie zajęcia świetlicowe „pojawiam się i znikam i znów się pojawiam”!!! – osoby opuszczające zajęcia będą skreślane z listy 

Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone całorocznie i ogólnodostępne dla wszystkich

Zajęcia są prowadzone na: basenach, sali wykładowej, hali sportowej, stoku narciarskim, lodowisku, akwenach wodnych, ośrodkach żeglarskich, kręgielni, sali FlyPark, strzelnicy pneumatycznej – żeglarstwo to sport, nie zajęcia świetlicowe i rozwój fizyczny, koncentracja oraz systematyczność uczestnictwa w zajęciach ma tutaj duże znaczenie.

Nasi mali zawodnicy na regatach i zdobycie I, II miejsca

I kolejne regaty z miejscami na podium dzieci z relacją w TVP3

https://rzeszow.tvp.pl/55362544/14082021