2022


W tym roku nasze Stowarzyszenie stało się beneficjentem programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU. Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy dokonać zakupu pontonu z silnikiem zaburtowym, który pozwoli poprawić bezpieczeństwo dzieci w czasie organizowanych zajęć na wodzie.

Dziękujemy PZU Życie S.A.

Wasza Dobra Drużyna – Stowarzyszenie Turystyczno- Sportowe Róża Wiatrów


„Popłyńmy razem 2022”pzu1

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów po raz drugi dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nas wspiera od samego początku i docenia naszą społeczną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Ma on na celu wyrównać szanse w dostępie dzieci i młodzieży także niepełnosprawnej do sportów wodnych, zachęcić do ich aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uświadamiać najmłodszych o zasadach bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi.

Projekt jest podzielony na kilka etapów:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej dla dzieci OPTIMIST” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i treningach regatowych/
 2. Organizacja Dnia Dziecka pod Żaglami
 3. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci
 4. Organizacja IV Rodzinnego Pikniku Żeglarskiego.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych. Ułatwienie dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym uprawianie aktywnych sportów wodnych.

Patronat honorowy nad projektem objęli:

Patronat medialny:


„Pod Żaglami Fundacji PGNiG” PGNiG 2

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów po raz kolejny, dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która wspiera stowarzyszenie w organizacji przedsięwzięć żeglarskich dla dzieci. Ma on na celu wyrównać szanse w dostępie dzieci i młodzieży także niepełnosprawnej do sportów wodnych, zachęcić do ich aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udowodnić, że żeglarstwo jest dostępne dla wszystkich, niezależnie na wiek, status społeczny, sprawność fizyczną czy intelektualną.

Projekt składa się z:

 1. Organizacji rejsu dla najmłodszych na Jeziorze Solińskim
 2. Organizacji 7 dniowego rejsu morskiego dla dzieci do portów: Gdynia, Hel, Sopot, Jastarnia, Gdańsk

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych. Ułatwienie dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym uprawianie aktywnych sportów wodnych.


2020


„Popłyńmy razem”pzu1

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nas wspiera od samego początku i docenia naszą społeczną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Ma on na celu wyrównać szanse w dostępie dzieci i młodzieży także niepełnosprawnej do sportów wodnych, zachęcić do ich aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uświadamiać najmłodszych o zasadach bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi.

Projekt jest podzielony na kilka etapów:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej dla dzieci OPTIMIST” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny.
 2. Organizacja Dnia Dziecka pod Żaglami
 3. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci  szkół podstawowych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, pikników charytatywnych
 4. Organizacja 3 Rodzinnego Pikniku Żeglarskiego.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych. Ułatwienie dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym uprawianie aktywnych sportów wodnych.

 2019


„Żeglować każdy może”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nas wspiera od samego początku i docenia naszą społeczną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Ma on na celu wyrównać szanse w dostępie dzieci i młodzieży także niepełnosprawnej do żeglarstwa, zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu oraz uświadamiać najmłodszych o zasadach bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży, która pierwszy raz będzie miała kontakt z żeglarstwem.

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Akadami Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
 2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci  szkół podstawowych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, pikników charytatywnych
 3. Podsumowania projektu podczas regat żeglarskich dla dzieci.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Udział w Piknikach z żeglarstwem w tle:

25 maj – Piknik Rodzinny Przedszkole Omnibusek

25 sierpień – Piknik charytatywny Marko

Partner strategiczny:

pzu

Partnerzy projektu:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Relacja z przebiegu projektu:

Media o projekcie:

https://www.zycie.pl/informacje/artykul/23522,dzieci-i-mlodziez-za-sterami-jachtu

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/videos/1641164135926742/

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/videos/1620671164642706/

2017/2018


 „Niepełnosprawni na lądzie, pełnosprawni na wodzie”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nam zaufała po raz kolejny i doceniła wartość projektu. Ma on na celu wyrównać szanse dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do żeglarstwa oraz zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu. 

Skierowany jest do dzieci i młodzieży, która pierwszy raz będą miała kontakt z żeglarstwem.

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Akadami Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
 2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
 3. Podsumowania projektu podczas regat żeglarskich dla dzieci.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Partnerzy:

Patronat honorowy:

Światowy Dzień Autyzmu z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu

Piknik Charytatywny w SP 16 „Dla Reni”

Zajęcia żeglarskie dla najmłodszych

Zajęcia na wodzie dla najmłodszych

Niebieskie Szkoły na Jeziorze Solińskim


 2016/2017


 „ŻEGLARSTWO BEZ BARIER”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu Fundacji PZU, która nam zaufała i doceniła jego wartość. Ma na celu wyrównania szans dostępu dzieci i młodzieży do żeglarstwa, a jednocześnie zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu. 

Skierowany jest do dzieci i młodzieży pragnących poznać „smak żeglarstwa i żeglarskiej przygody”, bez znaczenia na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, sprawność fizyczną czy intelektualną. 

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „I Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
 2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także  młodzieżowych rejsów pełnomorskich po Morzu Bałtyckim.
 3. Podsumowania projektu w dniu 27.08 na Rynku podczas Wincentiady w Przemyślu.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Pośrednie cele projektu:

Oferta zajęć pozalekcyjnych

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

 PATRONAT HONOROWY 

PATRONAT MEDIALNY

WIADOMOŚCI