1,5% WSPARCIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardzo prosimy wszystkich, którym na sercu leży rozwój sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży z wyrównaniem szans dostępu najmłodszych niezależnie na status społeczny, pochodzenie czy sprawność fizyczną i intelektualną oraz przywrócenie Przystani Wodnej w Przemyślu znów do życia o przekazanie Stowarzyszeniu Róża Wiatrów 1,5 % podatku za rok 2023.

TUTAJ  można elektronicznie samodzielnie wypełnić  swój PIT za 2023 rok. Żeby nas wesprzeć wystarczy wpisać numerem KRS 0000270261 i cel STS RÓŻA WIATRÓW 9799

Wpływy z tytułu 1,5% podatku są dla nas ogromnie ważne – dzięki nim możemy aktywnie działać na tak wielu polach jak, żeglarstwo, kajakarstwo, organizacja imprez plenerowych dla społeczeństwa, które zawsze są bezpłatne i ogólnodostępne oraz  organizować całoroczne bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci. Wytrwale i skutecznie pracujemy nad tym, aby w Przemyślu znów działała Przystań Wodna, a najmłodsi mogli żeglować po wszystkich akwenach wodnych, z żeglarstwem morskim włącznie, co czynią każdego roku na wodach Morza Bałtyckiego. 

Przy organizacji zajęć dla dzieci wspieramy:

  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu
  • Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Domy dla Dzieci” w Przemyślu
  • Świetlicę terapeutyczną w Przemyślu

Wszystkim podatnikom bardzo dziękujemy!

Z przekazanego od Państwa 1% zakupiliśmy Kamizelki Ratunkowe dla najmłodszych dzieci z Sekcji Żeglarskiej OPTIMIST – DZIĘKUJEMY

20211221_143949