2017/2018


 „Niepełnosprawni na lądzie, pełnosprawni na wodzie”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nam zaufała po raz kolejny i doceniła wartość projektu. Ma on na celu wyrównać szanse dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do żeglarstwa oraz zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu. 

Skierowany jest do dzieci i młodzieży, która pierwszy raz będą miała kontakt z żeglarstwem.

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

  1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Akadami Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
  2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
  3. Podsumowania projektu podczas regat żeglarskich dla dzieci.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

  1. Światowy Dzień Autyzmu z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu

ŻEGLARSKI KURS TEORETYCZNY

KURS ŻEGLARSKI ZA DARMO – TAK!!! w Stowarzyszeniu Róża Wiatrów PrzemyślObraz 082

Celem projektu jest upowszechnianie sportów wodnych wśród mieszkańców Przemyśla i pow. przemyskiego, w tym młodzieży. Stowarzyszenie Róża Wiatrów poprzez bezpłatne kursy chce podnieść zainteresowanie żeglarstwem w śród młodzieży od 14 roku życia ich rodziców lub opiekunów.
Kurs żeglarski teoretyczny odbywać się będzie w II Liceum Ogólnokształcącym ul. Bpa J.Glazera 44 w Przemyślu godzinach popołudniowych w sezonie zimowym, przygotowując do egzaminu teoretycznego na Patent Żeglarz Jachtowy PZŻ oraz Inland Skipper ISSA /Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich ISSA/.

Patent żeglarski ISSA i PZŻ uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, a także jachtów żaglowych o długości do 12 metrów na morzu, po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

W ramach kursu organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę, szkolenie teoretyczne, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia na adres: roza.przemysl@o2.pl lub poprzez zakładkę kontakt

 


 2016/2017


 „ŻEGLARSTWO BEZ BARIER”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu Fundacji PZU, która nam zaufała i doceniła jego wartość. Ma na celu wyrównania szans dostępu dzieci i młodzieży do żeglarstwa, a jednocześnie zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu. 

Skierowany jest do dzieci i młodzieży pragnących poznać „smak żeglarstwa i żeglarskiej przygody”, bez znaczenia na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, sprawność fizyczną czy intelektualną. 

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

  1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „I Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
  2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także  młodzieżowych rejsów pełnomorskich po Morzu Bałtyckim.
  3. Podsumowania projektu w dniu 27.08 na Rynku podczas Wincentiady w Przemyślu.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Pośrednie cele projektu:

Oferta zajęć pozalekcyjnych

 

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

 PATRONAT HONOROWY 

PATRONAT MEDIALNY

WIADOMOŚCI 

„ŻEGLOWAĆ KAŻDY MOŻE”