2017/2018


 „Niepełnosprawni na lądzie, pełnosprawni na wodzie”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nam zaufała po raz kolejny i doceniła wartość projektu. Ma on na celu wyrównać szanse dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do żeglarstwa oraz zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu. 

Skierowany jest do dzieci i młodzieży, która pierwszy raz będą miała kontakt z żeglarstwem.

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

  1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Akadami Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
  2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
  3. Podsumowania projektu podczas regat żeglarskich dla dzieci.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Partnerzy:

Patronat honorowy:

Światowy Dzień Autyzmu z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu

Piknik Charytatywny w SP 16 „Dla Reni”

Zajęcia żeglarskie dla najmłodszych

Zajęcia na wodzie dla najmłodszych

Niebieskie Szkoły na Jeziorze Solińskim


 2016/2017


 „ŻEGLARSTWO BEZ BARIER”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu Fundacji PZU, która nam zaufała i doceniła jego wartość. Ma na celu wyrównania szans dostępu dzieci i młodzieży do żeglarstwa, a jednocześnie zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu. 

Skierowany jest do dzieci i młodzieży pragnących poznać „smak żeglarstwa i żeglarskiej przygody”, bez znaczenia na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, sprawność fizyczną czy intelektualną. 

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

  1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „I Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
  2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także  młodzieżowych rejsów pełnomorskich po Morzu Bałtyckim.
  3. Podsumowania projektu w dniu 27.08 na Rynku podczas Wincentiady w Przemyślu.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Pośrednie cele projektu:

Oferta zajęć pozalekcyjnych

 

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

 PATRONAT HONOROWY 

PATRONAT MEDIALNY

WIADOMOŚCI 

„ŻEGLOWAĆ KAŻDY MOŻE”