2020


„Popłyńmy razem”pzu1

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nas wspiera od samego początku i docenia naszą społeczną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Ma on na celu wyrównać szanse w dostępie dzieci i młodzieży także niepełnosprawnej do sportów wodnych, zachęcić do ich aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uświadamiać najmłodszych o zasadach bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi.

Projekt jest podzielony na kilka etapów:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej dla dzieci OPTIMIST” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny.
 2. Organizacja Dnia Dziecka pod Żaglami
 3. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci  szkół podstawowych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, pikników charytatywnych
 4. Organizacja 3 Rodzinnego Pikniku Żeglarskiego.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych. Ułatwienie dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym uprawianie aktywnych sportów wodnych.

 2019


„Żeglować każdy może”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nas wspiera od samego początku i docenia naszą społeczną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Ma on na celu wyrównać szanse w dostępie dzieci i młodzieży także niepełnosprawnej do żeglarstwa, zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu oraz uświadamiać najmłodszych o zasadach bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży, która pierwszy raz będzie miała kontakt z żeglarstwem.

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Akadami Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
 2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci  szkół podstawowych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, pikników charytatywnych
 3. Podsumowania projektu podczas regat żeglarskich dla dzieci.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Udział w Piknikach z żeglarstwem w tle:

25 maj – Piknik Rodzinny Przedszkole Omnibusek

25 sierpień – Piknik charytatywny Marko

Partner strategiczny:

pzu

Partnerzy projektu:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

 

Relacja z przebiegu projektu:

Media o projekcie:

https://www.zycie.pl/informacje/artykul/23522,dzieci-i-mlodziez-za-sterami-jachtu

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie

Podkarpackie reklama 2019

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/videos/1641164135926742/

https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/videos/1620671164642706/

2017/2018


 „Niepełnosprawni na lądzie, pełnosprawni na wodzie”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu partnera strategicznego Fundacji PZU, która nam zaufała po raz kolejny i doceniła wartość projektu. Ma on na celu wyrównać szanse dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do żeglarstwa oraz zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu. 

Skierowany jest do dzieci i młodzieży, która pierwszy raz będą miała kontakt z żeglarstwem.

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „Przemyskiej Akadami Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
 2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
 3. Podsumowania projektu podczas regat żeglarskich dla dzieci.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie

FB_POST_PARTNERZYPartnerzy:

Patronat honorowy:

Światowy Dzień Autyzmu z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu

Piknik Charytatywny w SP 16 „Dla Reni”

Zajęcia żeglarskie dla najmłodszych

Zajęcia na wodzie dla najmłodszych

Niebieskie Szkoły na Jeziorze Solińskim


 2016/2017


 „ŻEGLARSTWO BEZ BARIER”

Projekt opracowany i realizowany przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów dzięki wsparciu Fundacji PZU, która nam zaufała i doceniła jego wartość. Ma na celu wyrównania szans dostępu dzieci i młodzieży do żeglarstwa, a jednocześnie zachęcić do uprawniania tego pięknego sportu. 

Skierowany jest do dzieci i młodzieży pragnących poznać „smak żeglarstwa i żeglarskiej przygody”, bez znaczenia na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, sprawność fizyczną czy intelektualną. 

Projekt jest podzielony na trzy etapy:

 1. Prelekcje w przedszkolach, szkołach z Edukacji Żeglarskiej i bezpiecznego przebywania nad wodą oraz nieodpłatne zajęcia żeglarskie w ramach „I Przemyskiej Sekcji Żeglarskiej” /nauka samodzielnego żeglowania, udział w regatach i imprezach żeglarskich, a także piknikach charytatywnych /. Konkurs plastyczny pt. „Żeglarstwo widziane oczami dziecka”
 2. Organizacja Niebieskich Szkół na Jeziorze Solińskim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także  młodzieżowych rejsów pełnomorskich po Morzu Bałtyckim.
 3. Podsumowania projektu w dniu 27.08 na Rynku podczas Wincentiady w Przemyślu.

Bezpośrednie cele projektu:

Promowanie aktywnego trybu życia dla wszystkich członków rodziny, zdobywanie uprawnień żeglarskich przez dzieci i młodzież, nauka samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy, poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyka uzależnień cywilizacyjnych.

Pośrednie cele projektu:

Oferta zajęć pozalekcyjnych

 

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

 PATRONAT HONOROWY 

PATRONAT MEDIALNY

WIADOMOŚCI