INTENSYWNE SZKOLENIE ŻEGLARSKIE 

            b88ae450c79f4b2774205977034bf87eZAKOŃCZONE EGZAMINEM NA PATENT

                     ŻEGLARZA JACHTOWEGO PZŻ

                            INLAND SKIPPER ISSA

standard.cdrPATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
 • Ukończyła 14. rok życia
 • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego

OSOBA POSIADAJĄCA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO JEST UPRAWNIONA DO :

 • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Kurs teoretyczny e-learningowy zawierający: e-prezentacje z poszczególnych przedmiotów z bazami pytań (ratownictwo, przepisy, budowę jachtu, teorię żeglowania, locję, meteorologię), e-sprawdziany (aplikacje losujące zestawy pytań z poszczególnych przedmiotów), teorię manewrowania jachtem żaglowym (animacje manewrów), e-egzamin (aplikację losującą zestawy egzaminacyjne z całej bazy pytań). Program e-kursu tworzą teksty, ilustracje, fazogramy i animacje, które przygotowują do udzielania odpowiedzi na pytania testowe zamieszczone w bazie pytań oraz do zaliczenia sprawdzianów przedmiotowych i egzaminu końcowego.

Kurs praktyczny z manewrowania jachtem na silniku i żaglach odbywa się na jachtach kabinowych, które najczęściej są oferowane przez firmy czarterujące jachty.

Każdy kursant otrzymuje:
· Maksimum wiedzy teoretycznej i praktycznej,
· Materiały szkoleniowe oraz  zestaw bazy pytań egzaminacyjnych,
· Możliwość wypożyczenia żaglówki na której się szkolił do pływania rodzinnego, oraz dalszego szkolenia na Patenty Jachtowy i Motorowodny Sternik Morski, Kapitan Jachtowy i Motorowodny.

W ramach zajęć praktycznych kursanci:
– Zapoznają się z budową nowoczesnych jachtów kabinowych
– Spędzą odpowiednią ilość godzin na wodzie ucząc się prowadzenia i manewrowania jachtem kabinowym na żaglach i silniku, aż do zdobycia umiejętności samodzielnego żeglowania
– Poznają zasadę działania jachtowych silników spalinowych i elektrycznych

W ramach szkolenia w Gdyni i Zatoce Puckiej kursanci:
– Odwiedzą porty w Gdyni, Helu i Jastarni jachtem pełnomorskim 30 stopowym na którym będzie prowadzone szkolenie.

Koszt kursów:

 • zimowy teoretyczny – nieodpłatny

 • weekendowy J.Solińskie – 600 zł. 

 • intensywny tygodniowy na J.Solińskim – 750 zł. 

 • wakacyjny na J.Solińskim – 950 zł.

 • wakacyjny w Gdyni i Zatoce Puckiej – 1400 zł.

Na wszystkich kursach ilość miejsc ograniczona!!!

Cały kurs można opłacić w wygodnych ratach, z pierwszą min. wpłatą 150 zł. w dniu zgłoszenia, ostatnia na tydzień przed egzaminem przy kursach weekendowych i 350 zł. w dniu zgłoszenia i ostatnia na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia w kursach wakacyjnych. 

KURSY NIE KOMERCYJNE – MAJĄ NA CELU UPOWSZECHNIANIE ŻEGLARSTWA!!!

Terminy:

1. Zimowy teoretyczny: 17.01 – 16.06.2018 (zajęcia dopasowane do kursantów) – kolejne zajęcia w dniu 30 maja o godz. 18:00 w II Liceum Ogólnokształcącym ul Bpa. Jakuba Glazera 44 sala nr 1 w Przemyślu

2. Weekendowy wiosenny: 13.04 – 16.06.2018, Egzamin 16.06.2018 /ISSA,PZŻ/

 • terminy zajęć praktycznych: 13 i 15.04 12-13, 14, 19-20, 21, 26-27, 31 maj, 1, 2-3, 9-10, 11 czerwiec, zajęcia rozpoczynamy o godz. 10:00 na J.Solińskim

 • Zajęcia Boże Ciało:

31.05 – 1)Marlena, 2)Rafał ,3)Piotr ,4)Paweł , 5)Tomasz ,6)

01.06 – 1)Rafał ,2)Piotr ,3)Tomasz ,4) , 5) ,6)

02.06 – 1) ,2) ,3) ,4) , 5) ,6), 7), 8), 9)

03.06 – 1) ,2) ,3) ,4) , 5) ,6), 7), 8), 9)

3. Intensywny na J.Solińskim: 10-16 czerwiec /ISSA,PZŻ/, 10-16 wrzesień/ISSA/

4. Wakacyjny „Babskie żagle”: 05-13 lipiec 2018 – Kurs stacjonarny dla kobiet na Jeziorze Solińskim zakończony egzaminem na Patent żeglarski PZŻ lub/i ISSA – kpt. Agnieszka Kowaliw

5. Wakacyjny  nad Morzem Bałtyckim:

 • 23 – 30 czerwiec 2018 – Gdynia

 • 14 – 21 lipiec 2018 – Gdynia

Cena zawiera:

 • Kurs weekendowy i intensywny J.Solińskie – szkolenie, możliwość noclegu na jachtach oraz przygotowywania posiłków, materiały szkoleniowe i zestaw pytań egzaminacyjnych w formie elektronicznej.
 • Kurs wakacyjny J.Solińskie – szkolenie na Jeziorze Solińskim, nocleg na jachcie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe.
 • Kurs wakacyjny w Gdyni i Zatoce Puckiej – szkolenie żeglarskie, nocleg na jachcie pełnomorskim, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, opłaty portowe w Gdyni, Helu i Jastarni.

Cena nie zawiera:

Opłaty egzaminacyjnej PZŻ, dojazdu uczestników na Solinę i Gdyni

Opłata egzaminacyjna PZŻ  – 250 zł. i 50 zł. za wydanie patentu po zdanym egzaminie.
Uczniowie i studenci do 26 roku płacą 125 zł. i 25 zł. za wydanie patentu. 

Opłata egzaminacyjna i za wydanie Certyfikatu INLAND SKIPPER  ISSA

Gwarantujemy że po naszym kursie będziesz potrafił samodzielnie pływać jachtem!!!

Uczestnicząc w kursie wspierasz edukację żeglarską dzieci i młodzieży!!!