INTENSYWNE SZKOLENIE MOTOROWODNE Wz_patent_sm_2013_a

     ZAKOŃCZONE EGZAMINEM NA PATENT 

    STERNIKA MOTOROWODNEGO PZMiNW

                                      lub / i

      INLAND POWER YACHT SKIPPER ISSA

PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:

  • Ukończyła 14 rok życia
  • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

OSOBA POSIADAJĄCA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO JEST UPRAWNIONA DO :

  • Prowadzenia skuterów wodnych/ łodzi motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczenia mocy
  • Prowadzenia skuterów wodnych/ łodzi motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej bez ograniczenia mocy
  • Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą pływać na łodziach motorowych z ograniczeniem mocy silnika do 60 kW

Każdy uczestnik otrzymuje:
· Maksimum wiedzy teoretycznej i praktycznej,
· Materiały szkoleniowe 

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy:
– Zapoznają się z budową łodzi motorowych oraz  zasadą działania i sterowania silników zaburtowych,
– Spędzą odpowiednią ilość godzin na wodzie ucząc się prowadzenia i manewrowania łodzią motorową z silnikiem zaburtowym rumplowym oraz sterowanym sterociągiem i manetką. 

Terminy 2024:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 10:00 Przystań Wodna w Przemyślu ul. 22-go Stycznia 20 (ilość miejsc ograniczona)

– przy grupie od 4 osób możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym dostępnym terminie.

Koszt szkolenia: 500 zł. 

Zniżka 100 zł. dla młodzieży do 18 lat i druhów OSP 

Wpłaty w formie darowizny na remont Przystani Wodnej dla dzieci w Przemyślu link: https://pomagam.pl/przystanwodna/

Zgłoszenia: roza.przemysl@o2.pl, po zgłoszeniu i dokonaniu wpłaty uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe

Koszt egzaminu „Sternik Motorowodny” – 250 zł. młodzież do 26 roku 125 zł. + 50/25 zł. wydanie dokumentu

Koszt egzaminu  z wydaniem certyfikatu dla chętnych „Inland Power Yacht Skipper ISSA” 400 zł.