INTENSYWNE SZKOLENIE MOTOROWODNE W PRZEMYŚLU

ZAKOŃCZONE EGZAMINEM

STERNIK MOTOROWODNY PZMiNW

LUB/I

INLAND POWER YACHT SKIPPER ISSA

SM

Koszt szkolenia przygotowującego do egzaminu państwowego – 299 zł.

Koszt egzaminu „Sternik Motorowodny” – 250 zł. młodzież do 26 roku 125 zł. + 50/25 zł. wydanie dokumentu

Koszt egzaminu „Inland Power Yacht Skipper ISSA” 350 zł. + 50 zł. wydanie dokumentu