Edukacja Żeglarska

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży ,przedszkoli szkół podstawowychNS11 , gimnazjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy żeglarstwa, wiązania węzłów oraz zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia w szkołach są prowadzone nieodpłatnie przez wolontariuszy naszego stowarzyszenia na zaproszenie nauczycieli lub dyrekcji szkoły.

Na naukę podstaw nigdy nie jest za wcześnie, a forma łączenia  zabawy z przekazywaniem wiedzy sprawdza się doskonale.

Program realizowany od 2015 roku, co roku docieramy do kilkuset uczniów.

 


 Niebieska Szkoła

Program „Niebieskiej Szkoły” realizowany jest na pokładach jachtów kabinowych, a miejsce to Zalew Soliński. W trakcie „Niebieskich Szkół” uczniowie mają możliwość nauki zasad bezpiecznego prowadzenia jachtów, poznania etykiety żeglarskiej oraz przeżyć przygodę życia. Program jest oparty na zasadzie „nauka poprzez zabawę”. Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie, nocleg oraz wiele atrakcji na czas pobytu. Program realizowany od 2014 roku.