PRZEMYSKA SEKCJA ŻEGLARSKA – ŻEGLARZ JACHTOWY JUNIOR

Młodzież w wieku 13 – 15 lat

Sekcja Żeglarska jest przeznaczona dla młodzieży chcącej uprawiać sport w dyscyplinie żeglarstwo, a jednocześnie zdobywać uprawnienia żeglarskie i motorowodne na wodach śródlądowych oraz morskich.

Zajęcia są prowadzone całorocznie przeplatane z teorią, zajęciami rekreacyjno – sportowymi i żeglowaniem po akwenach wodnych na śródlądziu oraz morzu, a dla najlepszych możliwość dalszego rozwoju żeglarskiego jako instruktor żeglarstwa oraz Kapitan Jachtowy

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:

  • Ukończyła 14 rok życia
  • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego

OSOBA POSIADAJĄCA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO JEST UPRAWNIONA DO :

  • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Zajęcia rekreacyjno – sportowe mają na celu integracje grupy oraz podniesienie sprawności fizycznej, nauczenia cierpliwości i pracy w zespole,

Zajęcia są prowadzone na; basenach, strzelnicy pneumatycznej, sali FlyPark, stoku narciarskim, lodowisku, kręgielni

Zajęcia sportowo – rekreacyjne FlyPark w Rzeszowie w dniu 25.11.2022, wyjazd o godz. 16:00 z Przystani Wodnej